Geven wij iedereen die wil zorgen voor een ander wel de kans om dit te doen?
Er is een grote groep mensen met een zorghart en het verlangen om te zorgen voor ouderen, die dat nu niet mogen of kunnen doen. Ervaring leert dat als je deze mensen de kennis en vaardigheden bijbrengt die nodig zijn, ze extreem waardevol zijn binnen zorgteams. Dat geldt ook voor de mantelzorg. Het is ondenkbaar om de tekorten in de zorg aan te vullen met mensen die allemaal een traditioneel MBO of HBO diploma hebben. Om de personeelsmix kloppend te krijgen zullen we ook naar zijinstromers en andere groepen moeten kijken en nadenken hoe we deze mensen verantwoord en snel kunnen laten meedraaien in een netwerk voor zorg en ondersteuning. Hier is lef voor nodig van bestuurders en systeempartijen.
Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid 
-Albert Einstein-