Logo The Generation Keeper

Wij zetten de
zorgtransitie
in gang.

Dit is de intentieverklaring van The Generation Keeper. En het blijft niet alleen bij intenties. Dit manifest motiveert de noodzaak van de opleiding tot Zorgkundige Ouderen (ZO). Vanwege een complex samenspel van vele maatschappelijke factoren is er een nijpend personeelsgebrek in de zorg. Het zorgonderwijs speelt hier naar vermogen op in, maar kan wel een steunkous in de knieholte gebruiken. Met een kleine, effectieve koerswijziging in cliëntenbenadering kan het tekort worden aangevuld. Wij, The Generation Keeper, leiden verzorgers zo spoedig mogelijk op en zenden hen naar bekenden, dierbaren en instellingen.

Zorgwekkende
ontwikkelingen

Volgens de SER - Sociaal-Economische Raad- is het alarmfase één voor de zorg. In haar rapport van mei 2021 voorziet de instantie binnen twintig jaar een tekort aan 700.000 arbeidskrachten. Twee keer de voltallige populatie van de stad Utrecht. Op zijn minst een uitdaging waar je U tegen zegt.

Zorgen
voor het onderwijs

Momenteel denken zowel mbo- als hbo-studenten drie keer na voordat zij de opleiding Verpleegkunde kiezen. De vooruitzichten voor afgestudeerden zijn namelijk bepaald niet rooskleurig. Meer dan in elke andere branche ervaart het zorgpersoneel:

Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden. Hiervoor behoeft het onderwijssysteem een herziening.

Wij brengen de zorg verder

Samen
100%

80% van de zorgbehoefte in de ouderenzorg bestaat uit ondersteuning en laag complexe zorg. Willen we de (toekomstige) leegte op de arbeidsmarkt vullen, dan zijn er niet méér hooggeschoolden nodig maar mensen die het grootste deel van de zorgbehoefte kunnen vervullen. Daarbij ligt de focus op mensen die kunnen bijdragen aan een betekenisvolle relatie met de cliënt, waarbij het uitgangspunt een liefdevolle grondhouding is.

Je zou kunnen zeggen dat de huidige ouderenzorg over geprofessionaliseert is. Voor elke taak schakelen we een andere deskundige in. Terwijl we weten, hoe complexer een zorgnetwerk is hoe onaangenamer dit wordt ervaren door de zorgvrager en belangrijke anderen om hen heen. Het nieuwe profiel van de Zorgkundige Ouderen draagt bij aan de defragmentatie van de zorg. Op die manier ontstaat er bewegingsruimte voor de opgeleide verpleegkundige die de complexe zorgtaken uitvoert. Voor menselijke contactmomenten en laag complexe handelingen zet de ZO (Zorgkundige Ouderen) zichzelf in. Is het echt zo eenvoudig? Ja. De cliënt, de Zorgkundige Ouderen en het zorgnetwerk erom heen vormen samen 100%.

Zo
gezegd
, zo gedaan

Onze Zorgkundige Ouderen leren als geen ander de cliënt te doorgronden. Aan de hand van onze tools en oprechte interesse leert onze ZO de cliënt echt kennen. De hierdoor opgedane kennis kan de ZO gericht toepassen in laag-complexe zorg, maar ook in de ondersteuning bij dagelijkse routines en rituelen. Deze interpersoonlijke benadering vergroot het leefplezier bij de cliënt. Bovendien biedt de ZO die extra ogen en oren die nodig zijn om problemen te signaleren en zo nodig het zorgaanbod op te schalen. Die persoonsgerichte benadering vanuit een liefdevolle grondhouding krijgt nog te weinig aandacht binnen de huidige zorgopleidingen. Daardoor biedt TGK geen concurrerende, maar complementaire opleiding aan. Doordat de ZO zich bezighoudt met de mens en laag complexe zorghandelingen, met de nadruk op leefplezier en echt menselijk contact, krijgt het zorgnetwerk de ruimte te doen waarvoor deze is opgeleid. Bovendien weten de ZO's op welke voorwaarden welke zorgnetwerken moeten worden geraadpleegd: dat maakt opschalen dus efficiënter en makkelijker. Dit nieuwe profiel ontlast de intramurale zorg, de thuiszorg en draagt bij aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Hoe?
ZO!

Gewoonlijk is de zorg hiërarchisch, gefragmenteerd en geprotocolleerd. Deze kenmerken staan plezierige, mensgerichte zorg in de weg. Met de Zorgkundige Ouderen kan The Generation Keeper de zorg defragmenteren, het gemeenschappelijk begrip hieromtrent kweken en via de 'holding environment' de leemtes opvullen.

Wil je ook ZO worden?

Bekijk ons lesaanbod!