Logo The Generation Keeper

Lesaanbod
Zorgkundige Ouderen

Wat maakt onze manier van opleiden uniek? Naast theorievorming in onze online leeromgeving inclusief opdrachten en quizzen, starten we elke module met een klassikale bijeenkomst. Omdat ervaringsgericht leren en het delen van diezelfde ervaringen centraal staan, zijn deze bijeenkomsten uniek in hun soort. We zorgen ervoor dat de deelnemers niet alleen kennismaken met de theorie en haar begrijpen, maar bovenal ervaren en voelen wat wij ermee bedoelen. Je kunt bijvoorbeeld wel lezen over grenzen van jezelf, de klant en de organisatie, maar hoe voelt dat en wat betekent dat in de praktijk?

Leerpad
training

De opleiding Zorgkundige Ouderen bestaat uit 4 modules en 5 klassikale bijeenkomsten. Aanvullend kan er een praktijktraining worden gevolgd. Daarin worden de basisvaardigheden aangeleerd die nodig zijn in het uitvoeren van de persoonlijke verzorging. Deze training bestaat uit twee klassikale praktijktrainingen inclusief een online theoretische module met quiz.

Een kort overzicht van de vaardigheden en kerncompetenties per module vind je hier.

Infographic van de zorgkundige oudere

Voor
wie?

Gemeente

De gemeente kan de training aanbieden aan mantelzorgers en vrijwilligers in het kader van de WMO-taken in de thuissituatie.

Thuiszorg

De Zorgkundige Ouderen zijn ook inzetbaar in een thuiszorgteam. Dat team is vanuit de WLZ verantwoordelijk voor het VPT-aanbod.

Welzijnsorganisaties

Zij kunnen de Zorgkundige Ouderen gebruiken als basistraining voor Loving Care. Zo ontlasten ze de thuiszorg voor complexe handelingen. 80% van de zorg is laagcomplex, wat onze module Persoonlijke Verzorging aanbiedt.

Intramuraal

Intramuraal zijn de Zorgkundige Ouderen van grote waarde in de transitie van traditioneel-medisch naar persoonsgericht zorgmodel. Zij vereenvoudigen de defragmentatie en structuren van zorgteams.

Op maat voor elke
doelgroep

Voor elk traject maken we een programma op maat. De trainingen kunnen door TGK gegeven worden door heel het land of in onze trainingsruimte in Den Haag.

Train de trainer
programma

Wil je de ZO opleiding als basisopleiding voor al je personeel? Ook dat kan.TGK heeft een Train de Trainer programma, waarbij we trainers opleiden, zodat er op grote schaal incompany trainingen kunnen worden gegeven. Organisaties kunnen aan de hand van hun eigen scope bijvoorbeeld ook bepalen in welke vaardigheden het personeel wordt getraind in de persoonlijke verzorging.

Kosten
opleiding Zorgkundige Ouderen

De ZO’s zijn qua niveau te vergelijken met een niveau 2 en helpende plus. Ze zijn alleen opgeleid vanuit een andere visie namelijk een liefdevolle grondhouding bij het creëren van een holding enviroment voor de oudere. Elk traject maken we op maat. Maar dit geeft een idee van de kosten.

Opleiding Zorgkundige Ouderen € 1250

Persoonlijke verzorging € 750