Wanneer je me vraagt wat ik nou echt het aller allerleukste vindt aan mijn baan als all-round trainer heb ik maar een antwoord.

Mensen in beweging brengen en anders laten kijken naar zichzelf en de wereld om zich heen. Precies dit, vind ik een van de mooiste dingen aan mijn vak.

Met mijn achtergrond als creatief therapeut en een loopbaan in de crisiszorg heb ik mogen ontdekken dat echt contact en verbinding altijd mogelijk is, ook wanneer dat uitzichtloos of onmogelijk lijkt. Verbinding met een ander gaat zoveel verder dan taal en nooit onmogelijk. Het vraagt soms om anders en kleiner te kijken. Het gaat over het echt en oprecht willen leren kennen van de ander, het onvoorwaardelijke, het samen mogen delen van kwetsbaarheid en fouten mogen maken. Het gaat over verder kijken dan datgene wat je ziet, niet iets te hoeven vinden ( geloof me dat werkt verlossend) en blijven proberen en zoeken naar datgene wat werkt op dat moment.

Niet voor niets zijn verbinding en het mogen delen van ervaringen belangrijke thema’s in datgene wat we creëren als TGK.

Oefeningen en ervaringen zo maken dat de ander zich precies veilig genoeg voelt om het meest kwetsbare te delen. Maar toch uitdagend genoeg om nieuwe ervaringen en inzichten te mogen opdoen. Het speelveld, de dunne lijn, de verbinding en verbondenheid die het creëert in een groep. Ik hou er van!

Zo is de terugkomdag een van mijn lievelings.

De terugkomdag is zoals het woord omschrijft, een dag waarop geschoolde trainers terugkomen om zichzelf en hun trainingspad even onder de loep te nemen. Een dag die draait om verbinding en het delen van ervaringen.

Wat deze dag zo bijzonder maakt, is de polaroid methode, waar gedurende de hele dag mee gewerkt wordt.

De polaroidmethode is een unieke methode waarbij jouw verhaal, jouw polaroid, jouw proces of dat van jouw team in beeld wordt gebracht. Dit gebeurt op een actieve en creatieve manier waarbij je letterlijk aan de bak gaat. Door middel van een bak met
zand en honderden miniaturen en beeldend materiaal geef je beeld aan jouw verhaal en proces.
Het inspireert, geeft inzicht en bewustwording. Het laat jouw proces zien met alle vragen, onduidelijkheden, mogelijkheden en
kansen die er op dit moment zijn. Jouw polaroid geeft in die mate inzicht dat het je laat zien wat er nodig is om datgene
te bereiken wat je voor ogen hebt.

In de sessie worden allerlei soorten materiaal aangereikt om een situatie of gevoel uit te beelden. Doordat de deelnemers hun eigen situatie uitbeelden en er met een afstand naar kijken kan er op een laagdrempelige manier diverse (moeilijke) onderwerpen besproken worden doordat de trainer bepaalde vragen stelt. Wat speelt er op dit moment, in het hier en nu.

We laten de deelnemers hun eigen belevingswereld in kaart brengen, het proces waar zij als persoon of team in zitten.
Door de polaroid sessie krijgt men op een beeldende, creatieve manier inzichten in dilemma’s, mogelijkheden, oplossingen en kansen. Tijdens de sessie werkt men systematisch naar een plan rondom het ingebrachte vraagstuk, wens of doel.

Er ontstaat een beeldende taal die gesprekken en processen visueel maakt. Door iets uit te beelden ontstaan er inzichten in soms ingewikkelde processen en situaties. Vanuit een metapositie wordt er gekeken naar, en gesproken over het beeld wat is
gecreëerd. Door iets om te zetten in beeld help je de ander om woorden te geven aan interne processen. Door dat gesprek en proces in het hier en nu uit te beelden en als therapeut de juiste begeleiding en vragen te stellen ontstaat er meer inzicht in
de systemen en worden patronen (in teams) zichtbaar.

 

De kracht van beelden.

De reden waarom de terugkomdag mijn lievelings is.

Liefs,

Femke